Erap has left the building!

Mabuhay ang Pilipino!